CONNECTICUT STATE BACKGAMMON CHAMPIONSHIPS / NEW ENGLAND NATIONALS

CONNECTICUT STATE BACKGAMMON CHAMPIONSHIPS / NEW ENGLAND NATIONALS, October 24-27, 2019; Springfield, Massachusetts –
Results from chicagopoint.com

HOPE ‘N OPEN (36): 1-Ed O’Laughlin (VA), 2-Robert Caldwell (Canada), 3/4-Ben Friesen (MI) / Gary Koscielny (FL); 1C-Leyla Zaloutskaya (NY), 2C-Frank Raposa (VA); 1LC-Emil Mortuk (MI).
ENTRANCED ADVANCED (30): 1-Daniel Bluestone (VA), 2-Daniel Adler (NY); 1C-Dan Minardi (CO), 2C-Omar Shah (Canada); 1LC-Bill Porter (CT), 2LC-Gary Zelmanovics (NJ).
NOVEL NOVICE (7): 1-Scout Jones (CT), 2-Anna Popp (CT), 3-Jordan McCollom (CT).
MASTERS (16): 1-Alan Grunwald (NJ), 2-Frank DiMaggio (NY).
OPEN JACKPOT (8): 1-Gary Koscielny (FL), 2-Leon Marini (NJ).
ADVANCED JACKPOT (8): 1-Ryan Rebelo (Canada), 2-Robert Loveless (Canada).
ELDERS JACKPOT (16): 1-Felix Goykhman (NJ), 2-Allen Tish (CA).
GRINCH SPEEDGAMMON (12): 1/3-split: Cary Hoarty (OH) / Dan Minardi (CO / Gary Zelmanovics (NJ).
DOUBLES (24 teams): 1-Boris Dekhtyar (NY) & Felix Goykhman (NJ), 2-Daniel Bluestone (VA) & Bahman Zandi (MD), 3-Jay Karns (NY) & Donny Lomuto (NY).
BLITZ #1 (8): 1-Marty Storer (NH), 2-Jerry Shea (NY).
BLITZ #2 (8): 1-Gary Koscielny (NY), 2-Al Theriault (CT).
BLITZ #3 (8): 1-Dan Adler (NY), 2-Louis Bedell (PA).
PRE-TOURNEY (16): 1-Jay Karns (NY), 2-Steve Douglas (MA).
WARM-UP (8): 1-Andrew Liebenthal (NJ), 2-Felix Goykhman (NJ).

Speak Your Mind